VERSORGING

~ Pilare
Op geestelike en emosionele vlak bied ons spesialisdienste aan ons gemeentelede en gemeenskap.

ONDERSTEUNINGSGROEPE

 • Substans-afhanklikheid
 • Pleegsorg
 • Werkloosheid
 • Egskeiding
 • Ondersteuning – geskeide mans
 • Pornografie ondersteuning
 • Daniëlplan gesondheidsgroep
 • Kanker-kuiers
 • Versorgers kroniese siektes
 • Kroniese siektes (laerskoolkinders)
 • Depressie Groepsterapie
 • Rousmart Begeleiding

ONS "WELLNESS CENTRE"

Maatskaplike dienslewering aan elke individu, gesin of gemeenskap wat spreek van God se liefde in aksie. Ons bied die volgende aan :

Terapeutiese dienste en ondersteuning tov verhoudingsprobleme:

 • Individue
 • Gesinne
 • Huweliksberading
 • Egskeidingsberading
 • Trauma-ontlonting
 • Tienerswangerskappe
 • Kliniese kinderassessering (RP-model)
 • Spelterapie
 • Rouberaad

Statutêre Dienste (Hofwerk):

 • Kinderhofondersoeke (Wet 38 van 2005 )
 • Rehabilitasie (Wet 20 van 1992)
 • Veiligheidsouerkeurings
 • Pleegouerkeurings
 • Stiefouer-aannemingsondersoeke 
 • Toesig en beheer

Finansiële en materiële noodleniging: 
Alimentasie ondersoeke en werkloosheid

Meer oor ons

Ds. Ian Dubery
Ian is as leraar van Moreletapark, die leier by Versorgingsfokus en hoof van die Ondersteuningsentrum. Hy is geregistreer by SAAP (CPSC) as Spesialis berader en Supervisor.

Dr. Jan Bothma
Jan het sy Teologiese studies (BA, BD, MDiv) aan UP voltooi. Hy behaal ‘n doktorsgraad (DTh) Pastorale sorg in Ou Testament aan UNISA en ‘n doktorsgraad (PhD) aan Kovsies in Pastorale Terapie en Sielkunde. Hy is ‘n geregistreerde Spesialis berader en Supervisor by Council for Pastoral and Spiritual Counsellors (CPSC).

Rita Malan
Rita is ‘n opvoedkundige sielkundige en spesialiseer in tieners. Sy het ook ‘n Meestersgraad in Opvoedkunde. Rita is akademiese hoof van Mesites Christen Akademie en gee ook trauma opleiding by Abba Care.

Katrien Ferreira
Katrien is al van 2004 betrokke by die Moreleta berading sentrum. Sy het gekwalifiseer as berader by Mesites Christen Akademie asook verdere studies deur Aserac en Ellel Ministries voltooi. Haar passie is om mense te begelei na genesing op siels en geestelike vlak wat sukkel met die effek van mishandeling, rousmart, depressie, angs, trauma en huweliksprobleme.

Louise Ehlers
Louise Ehlers is ‘n geregistreerde Maatskaplike Werker (SAASWIPP; SACSSP; BHCF). Sy het aan die Universiteit van Potchefstroom gegradueer met beide haar BA- en MA- grade (cum laude). Sy het meer as 24 jaar ervaring in ‘n verskeidenheid van instellings en met ‘n verskeidenheid van kliënte. Sy spesialiseer die afgelope 7 jaar in voorhuwelikse- en huweliksterapie, hersaamgestelde gesinne, mishandelde vroue en trauma.

Dr. Helga Steyn
Helga Steyn, BA,BHons,MDiac,PHD, het in Caledon groot geword en matrikuleer. Sy het n Meestergraad in Spelterapie behaal by UNISA, asook n doktersgraad (PhD) in Sielkunde (Universiteit van Noord-Wes). Helga is n geregistreerde berader en spesialiseer in berading aan getraumatiseerde kinders asook ouerleiding aan hulle ouers.

Maatskaplike werkers:
 • Helena van Emmenis - 012 997 8037
 • Nicolette Pretorius - 012 997 8055
 • Ilana Boshoff - 012 997 8091
 • Carla Labuschagne - 012 997 8053

PILARE

Ander:

JEUG

 


 

Lees Meer

GROEPE

 


 

Lees Meer

KURSUSSE

 


 

Lees Meer

GEBED

 


 

Lees Meer

UITREIKE & SENDING

 


 

Lees Meer