VERSORGING

~ Pilare
Op geestelike en emosionele vlak bied ons spesialisdienste aan ons gemeentelede en gemeenskap.

ONDERSTEUNINGS-
GROEPE

 • Substans-afhanklikheid
 • Pleegsorg
 • Werkloosheid
 • Egskeiding
 • Ondersteuning – geskeide mans
 • Pornografie ondersteuning
 • Daniëlplan gesondheidsgroep
 • Kanker-kuiers
 • Versorgers kroniese siektes
 • Kroniese siektes (laerskoolkinders)
 • Depressie Groepsterapie
 • Rousmart Begeleiding

CHRISTELIKE MAATSKAPLIKE RAAD

Maatskaplike dienslewering aan elke individu, gesin of gemeenskap wat spreek van God se liefde in aksie. Ons bied die volgende aan :

Terapeutiese dienste en ondersteuning tov verhoudingsprobleme:

 • Individue
 • Gesinne
 • Huweliksberading
 • Egskeidingsberading
 • Trauma-ontlonting
 • Tienerswangerskappe
 • Kliniese kinderassessering (RP-model)
 • Spelterapie
 • Rouberaad

Statutêre Dienste (Hofwerk):

 • Kinderhofondersoeke (Wet 38 van 2005 )
 • Rehabilitasie (Wet 20 van 1992)
 • Veiligheidsouerkeurings
 • Pleegouerkeurings
 • Stiefouer-aannemingsondersoeke 
 • Toesig en beheer

Finansiële en materiële noodleniging: 
Alimentasie ondersoeke en werkloosheid

Maatskaplike werkers:
 • Helena van Emmenis - 012 997 8037
 • Nicolette Pretorius - 012 997 8055
 • Ilana Boshoff - 012 997 8091
 • Carla Labuschagne - 012 997 8053

PILARE

Ander:

JEUG

 


 

Lees Meer

GROEPE

 


 

Lees Meer

KURSUSSE

 


 

Lees Meer

GEBED

 


 

Lees Meer

UITREIKE & SENDING

 


 

Lees Meer