Bestuur

Ons bestuurspan.

Pieter Breytenbach

Bedryfshoof

Lizl Strauss

Menslike Hulpbronne

Annemarie Louw

Hulpbronne (finansies en fasiliteite)

Lynette Bergh

Bedryf (kommunikasie, produksiehuis, boekwinkel en beleide)

Pieter Devenish

Jeugbediening

Victor Cloete

M-Connect en Shining Light

Ian Dubery

Versorging (CMR en Geestelike en Wholeness Centre)

Carol Niezen

Groepe, Gasvryheid en Gemeenskap