Bestuur

Meer oor wat in ons administratiewe gebou aangaan

Finansies: Annemarie Louw –  finansies@moreleta.co.za

Die finansiële afdeling het ten doel om te verseker dat fondse aangewend word volgens die visie van die Gemeente (begrotingsgebaseer) en in oorstemming met die intensie van die skenker. Ons hanteer die finansies van die Gemeente, sowel as dié van Duifies Kleuterskool, Shekinah Boekwinkel, mpa, die Christelike Maatskaplike Raad en Pure Hope Youth Ministries.

2 Serve U

Deur diensbaarheid leer ons mekaar beter ken! 2 Serve U verwelkom en gesels graag met elke nuwe intrekker. Ons maak seker die databasis is op datum, verwerk die inligting en skakel graag lidmate in by bedieninge of projekte volgens hul gawes.

Ons kry gasvryheidspanne vir elke naweek se verrigtinge in plek, hanteer alle navrae en voorstelle van lidmate en besoekers.
Raak betrokke >

Hulpbronne Bestuur

Hulpbronne Bestuur fokus op die werwing van personeel, die optimale bestuur van personeel, prestasie evaluasies, opvolgbeplanning, die kultuur onder die personeel en om te verseker dat ons voldoen aan die Arbeidswetgewing.  Ons streef daarna dat elke personeellid sy/haar volle potensiaal bereik deur geskikte opleiding en groeigeleenthede.

As personeelkorps, streef ons na sigbare uitnemendheid in alles wat ons uitleef, goeie rentmeesterskap in alles wat ons gebruik, opregte diensbaarheid in alles wat ons doen, effektiewe kommunikasie in alles wat ons oordra en praktiese interafhanklikheid in alles wat ons aanpak.

K&M

Kommunikasie en Media dien die gemeente in geheel as die spreekbuis na die gemeenskap. Dit word gedoen in samewerking met leraars, personeellede, bedieningsleiers en middelbestuurslede.

Geen kommunikasie kan in isolasie gebeur nie en dit is die taak van die Kommunikasie en Media span om alles wat gedoen, gewys, gemaak, gedruk en gesê word, kollektief te benader  en geheelbeeld te gee volgens ons Gemeente se visie en missie.

Bedieningsbestuur

Ons dra die verantwoordelikheid om die brug tussen die fokusse en bedieninge se geestelike- en administratiewe bestuursverantwoordelikhede te vorm. Hier word die verantwoordelikheid van goeie rentmeesterskap, bestuursbeginsels, beplanning, organisering, kontrole en beheer toegepas.

Alles daarop gerig om deur die toepassing van hierdie bestuursbeginsels `n gebedsdeurdrenkte gemeente wat  in kleingroepe georganiseer is, wat dissipelskap leer en leef, die nood in die gemeente en gemeenskap bedien, te vestig en in stand te hou.

Preke, Media en Publikasies (PPP)

Die Projekkantoor, Shekinah Boekwinkel en die Bestellings afdeling is verantwoordelik vir die professionele beplanning en bestuur van alle strategiese projekte, ter bevordering van die gemeente se visie en missie. Shekinah Boekwinkel bedien die Gemeente en gemeenskap met geestelike materiaal.  Bestellings vervaardig en reproduseer preke en ander geestelike produksies op aanvraag. Moreletapark Media koördineer en vervaardig al die produkte en produksies van die Gemeente en is verantwoordelik vir die verhuring van die ateljee aan eksterne kliënte en is ook verantwoordelik vir die evaluering en ontwikkeling van die Gemeente se prosesse en beleide.

Fasiliteite

Ons is verantwoordelik vir die instandhouding en versorging van die gemeente terrein en geboue en alle spyseniering sowel as voorbereiding van lokale vir interne sowel as eksterne funksies.

Die kosters is verantwoordelik vir die oop- en toesluit van geboue, sowel as alle skoonmaakdienste en voorbereiding van lokale oor naweke. Inligtingstegnologie resorteer ook onder fasiliteite en is verantwoordelik vir al ons rekenaarstelsels. ‘n Span ondersteuningspersoneel is verantwoordelik vir die daaglikse skoonmaak van die terrein en geboue.

Tegnies

Ons Tegniese afdeling bestaan uit ‘n paar permanente personeel wat hard steun op die hulp van vrywilligers en benodig deurentyd vrywillige hulp. Die goeie nuus is dat, anders as wat baie mense dink, jy nie noodwendig iets moet weet van klank om by die klankspan in te skakel nie. Enige lidmaat met ‘n dienende hart kan opgelei word om betrokke te raak by Tegnies. As jy die passie en die energie het sal ons jou die opleiding gee.

Hierdie span is verantwoordelik vir alle tegniese bystand wat benodig word in terme van klank, beligting en visuele aspekte vir interne en eksterne vertonings, al die eredienste, jeugaktiwiteite, opleiding/inligting sessies, vergaderings, begrafnisse, dvd/cd opnames en TV uitsendings.