Bestuur

Ons bestuurspan.

Pieter Breytenbach

Bedryfshoof

Nelia Basson

Menslike Hulpbronne

Annemarie Louw

Hulpbronne (finansies en fasiliteite)

Lynette Bergh

Bedryf (kommunikasie, produksiehuis, boekwinkel en beleide)

Renier Keyser

Eredienste en Wêreldsending (musiek, tegnies, gebed en sending)

Pieter Devenish

Jeugbediening

Victor Cloete

M-Connect en Shining Light

Helena van Emmenis

Versorging (CMR en Geestelike en Emosionele Beradingsentrum)

Carol Niezen

Groepe, Gasvryheid en Gemeenskap