Category

Blog

Meer oor ons / About us

Ons verwelkom indiwidue van verskeie agtergronde om saam met ons te reis.
Ons visie: Jesus alles in elkeen

-
We welcome people from all walks of life to journey with us.
Our vision: Passionately loving God and others