Gebeure

Maandelikse gebeure by ons gemeente.

Uitreik 2017

Leef wat jy glo

Datum: Sondag 3 September
Tyd: vanaf 08:30
Gebed | Evangelisasie | DYI/Werk | Multi-kulterele kerkbywoning | Eet saam/Deel kos uit/Maak kos | Kuier & Bederf/Speletjies

Lofprysaand

Retief Burger

Datum: 5 September
Tyd: 19:00
Plek: Oudit
Koste: GRATIS
Tema: God is waardig om geprys te word

Jona

Bybelskool - Donderdagoggende

Datum: 24, 31 Augustus
Tyd: 09:00 – 10:00
Plek: Jeuglokaal
Koste: Gratis
Spreker: Sarel Visser

DEEL JESUS

Grow Cafe

Datum: 15, 22 Augustus
Tyd: 18:30
Plek: Mini-Oudit
Koste: R40 p.p. (3 aande)
Spreker: Pieter Badenhorst, André Peasley
Tema: Leer om om jou geloof te deel met mense in jou leefwêreld.

OP REIS DEUR GENESIS

Bybelskool - Sondagaande

Datum: 27 Augustus, 3, 10 September
Tyd: 17:30 – 18:30
Plek: Mini-Oudit
Koste: Gratis
Spreker: Stephan Joubert

HUWELIKE WAT BLOM

Grow Cafe

Datum: 5 & 12 September
Tyd: 18:30
Plek: Mini-Oudit
Koste: R200 per paar (2 aande)
Spreker: Gerrie & Amanda Mostert
Tema:
• Rolle & verwagtings in die huwelik
• Beskerm jou huwelik teen die tik-en-tak van tyd

Bybelskool - Sarel Visser

Donderdagoggende

Datum: 14, 21, 28 September
Tyd: 09:00 – 10:00
Plek: Jeuglokaal
Koste: Gratis
Spreker: Sarel Visser

September Kamp

GAP kamp

Datum: 22-24 September
Plek: Camp Discovery
Koste: R600 p.p.
Spreker: Carel Bosman
Tema: Unzip your heart