Gebeure

Maandelikse gebeure by ons gemeente.

Bybelskool - sarel visser

Donderdag-oggende

Datum: 22, 29 Junie
Tyd: 09:00
Plek: Jeuglokaal
Spreker: Sarel Visser
Tema: Spontane Petrus en 2 Petrus

What Fuels your tank?

Coffee Teaching - GAP

Datum: 26 Julie
Tyd: 19:00
Plek: Perssaal
Spreker: Ds. Colin Smith (Kerk sonder Mure)
Tema: What fuels your tank?

September Kamp

GAP kamp

Datum: 22-24 September
Plek: Camp Discovery