Aansoek: huweliksbevestiging

Aanlyn aansoekvorm.
Persoonlike Informasie

BRUIDEGOM


BRUIDNB Dis 'n vereiste dat jul 'n Huweliksvoorbereidingskursus of Mentorskapprogram deurloop voor die bevestiging van jul huwelik


Ek het die terme en voorwaardes gelees (Privacy Policy | POPIA Wetgewing)