Materiaal vir groepleiers

Verskeie materiaal vir Kleingroepleiers

Laai die nodige materiaal af

Die materiaal is in PDF formaat.
Opleidingshandleiding vir kleingroepleiers (3 MB)
Training manual for small group leaders (3 MB)
Small group leader guide (1 MB)

Aflaaibaar. Verspreiding toegelaat met krediet aan Moreletapark Gemeente. Geen verandering of kommersiële verbruik toegelaat.

Downloading allowed. Sharing allowed with credit to Moreleta Park Congregation. No changes or commercial use allowed.