Pinkster Notas 2018

Watter stem?

Watter stem?

Pinkster Notas van 14 Mei 2018

Spr 14:12 Daar is ‘n lewenswyse wat vir ‘n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood.

1 Joh 4:1 Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die Gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is.

3 stemme: Heilige Gees. Ek. Satan.

Die volgende 7 punte moet alles die “stem” wat jy hoor bevestig, anders is dit nie die stem van die Heilige Gees nie.


1. Stem dit ooreen met die bybel?

Luk 21:33 Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit.

Gal 1:8 Maar al sou een van ons of selfs ‘n engel uit die hemel aan julle ‘n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het—die vloek van God sal hom tref!


2. Laat dit my meer soos Jesus lyk?

Fil 2:5 Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. (You must think and act like Jesus)

2 Kor 10:5 Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak.

Jak 3:14-17 Terwyl daar bittere naywer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. Dié soort wysheid kom nie van Bo nie, maar is aards, sinlik, demonies, want waar daar naywer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemene dade. Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredeliewend, inskiklik, bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte, onpartydig, opreg.


3. Bevestig my geestelike familie dit?

Efes 3:10 (Message) Through Christians like yourselves gathered in churches, this extraordinary plan of God is becoming known and talked about even among the angels!

Spr 11:9 ‘n Godlose mens laat ‘n ander te gronde gaan met wat hy sê; mense wat aan God gehoorsaam is, word deur hulle kennis gered.

Spr 11:14 (Message) Without good direction, people lose their way; the more wise counsel you follow, the better your chances.


4. Is dit in lyn met God se plan met jou lewe?

Efes 2:10 Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het. (NLT: For we are God’s masterpiece.)

Rom 12:6 (NLT) God has given each of us the ability to do certain things well.


5. Is dit ‘n boodskap vir mý lewe?

Joh 21:19-21 Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê Hy vir hom: “Volg My!” Toe Petrus omdraai, sien hy die dissipel volg vir wie Jesus baie lief was, wat ook by die maaltyd na Jesus se kant toe oorgeleun en gevra het: “Here, wie is u verraaier?” Toe Petrus hom dan sien, vra Petrus vir Jesus: “Here, en wat van hom?” Jesus antwoord hom: “As Ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat Ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy My!”

Rom 14:4 Wie is jy om oor iemand anders se bediende te oordeel? Sy eie werkgewer sal oordeel of hy goed doen of nie.


6. Is dit ‘n oortuiging eerder as ‘n veroordeling. (Conviction vs condemnation)

Rom 8:1 Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie.

Open 3:19 (Message) The people I love, I call to account – prod and correct and guide so that they’ll live at their best.

Open 12:10 Toe het ek ‘n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het: “Nou het ons God die redding gebring, nou is sy mag en koningskap hier, en die gesag van sy Gesalfde! Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uit gegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het.”


7. Beleef ek God se vrede hieroor?

1 Kor 14:33 God is tog nie ‘n God van wanorde nie, maar van orde en vrede.

Fil 4:6 Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

Joh 8:47 Wie ‘n kind van God is, luister na die woorde van God. Juis daarom luister julle nie, omdat julle nie kinders van God is nie.