Plant & Pledge

Aanlyn vorm.
Dankoffer

Ek onderneem om my dankoffer te verhoog met

Verwysing: dankoffers


Persoonlike gegewens

Ander projekte: borg 'n...

Muurprojek - verwysing: baksteen

Nuwe skerms - verwysing: pixel

Duifies kleuter - verwysing: duifie

Vaardigheidsontwikkeling - verwysing: besigheid


Bankbesonderhede

Moreleta Kerk
ABSA Woodlands
Tjekrekening 349 0143 547

Bewys van betaling en ander donasies: finansies@moreleta.co.za

Skanderingskode

Ek het die terme en voorwaardes gelees (Privacy Policy | POPIA Wetgewing)