POPIA Wetgewing (POPI Wet nr 4 van 2013, vanaf 1 Julie 2021)

MPG Beleid, Handleiding en vorms

Lees en/of laai die MPG POPIA beleid af

Die beleid en vorms is in PDF formaat.
MPG POPIA Beleid en Prosedure Handleiding
MPG POPIA Inligting Beampte Verantwoordelikhede
MPG Gemeentelede Vrywaring/Toestemming
MPG Vrywaring/Toestemming met Eposse, WhatsApps en SMSe
NGK Vorm 1 - Beswaarmaking
NGK Vorm 2 - Regstelling/Skrapping van Persoonlike Inligting