Saam op reis met ‘n missie!

“ELKEEN DOELGERIG ‘N DISSIPELMAKER!”

Wat is van die grootste krisisse in die kerk? Baie sal sê: ‘n doodsheid in die kerk, finansies, prediking, mense bid en lees nie meer Bybel nie, daar is nie geestelike diepte nie, en so kan ek aangaan. Ek dink van die grootste krisisse en uitdagings van die kerk in die 21ste eeu is:

DISSIPELSKAP: Mense kom nog tot bekering, maar na bekering gaan hul lewe

normaalweg aan en ontbreek aan diepte. Ek beleef dat mense al jare Christene is, maar steeds nie ander kan DISSIPEL nie. Dit veroorsaak dat sogenaamde volwasse Christene geestelike babas bly.

Hoekom leef ons nie soos dissipels of dissipelmakers nie? Ons weet nie hoe nie. Ons weet nie wat dit is om saam met ander op reis te wees nie en ons neem nie Jesus se opdrag ernstig op nie.

Mark.8:34-38 leer ons hoe om dissipels van Jesus te wees. Dit is Jesus se eie uitnodiging aan mense om Hom te volg, om vergifnis en vrede en vreugde en die ewige lewe te kry. Wanneer Jesus mense uitnooi het Hy ‘n sekere standaard in gedagte. Hierdie uitnodiging is nie mens-gesentreerd of self-gesentreerd nie. Dis nie ‘n uitnodiging vir gesondheid of gemak of voorspoed of om ‘n probleemvrye lewe nie. Hierdie is ‘n uitnodiging om jouself te verloën, om jou kruis te dra en gehoorsaam aan Jesus te wees.

Jesus wil eintlik sê: “As jy sê jy wil My volg, moet jy saam met My stap, maar as jy het enige ander agenda het wat belangriker is as Ek, kan jy nie My dissipel wees nie.”

Goeie dissipels is: “FAT” Faithful. Available. Teachable.

WAT MOET ‘N DISSIPEL DOEN?

JOUSELF VERLOëN! Mark.8:34.

Wat beteken dit om jouself te verloën? Ek weier om langer geassosieer te word met die persoon wat ek is. Ek verban my eie probeerslae, my selfversekerdheid, my eie wil, my eie ambisies, my eie agenda en my eie planne. Jesus was die voorbeeld van selfverloëning. Hy het teen Homself gekies t.w.v. my en jou. “Ek is saam met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my.” Gal.2:20.

JOU KRUIS DRA!

Jesus sê: “As jy nie jou kruis opneem nie, kan jy nie my dissipel wees nie.” Luk.14:27. Wat beteken dit om jou kruis op te neem? Die kruis in hierdie konteks is ‘n metafoor vir swaarkry of pyn. Maar daar sal swaarkry, pyn en beproewing op jou pad wees.

JESUS VOLG!

Dis om iemand te volg, saam te stap – presies in sy/haar voetspore. Dis ’n aanhoudende proses. Jy volg Jesus se spore. Jy dwaal nie af nie, want jy wil soos Jesus wees. Is jy ’n gehoorsame dissipel? Doen jy wat Jesus vra? Dis eintlik baie eenvoudig. Wat doen jy as jy op ’n reis vertrek? 1. Jy groet die mense. 2. Jy dra jou tas. 3. Jy volg die aanwysings om jou bestemming te bereik. As jy op reis saam met Jesus gaan? Jy groet jouself. Jy dra jou swaar tas. Jy volg en gehoorsaam Hom tot by die bestemming.

Geniet jou dissipelskapreis!

kategorieë: Leraarsblog