Tipping Point – Afrikaans

INLEIDING - Tipping Point inisiatief

INLEIDEND: WAAROM NOG ‘N GEBED INISIATIEF?

Ons by die MPG (MoreletaPark Gemeente) se gebedsbediening ervaar die laaste tyd toenemend ‘n dringendheid, wat ons glo van die Here af is, om ‘n tydperk van vas en gebed uit te roep waarin daar so wyd soos moontlik oor ons land vir verskeie dringende sake gebid word.

Ons glo ons land het ‘n “tipping point” of te wel ‘n keerpunt bereik, geestelik, ekonomies, moreel sowel as polities. Ons is nou op die plek waar daar baie min verder hoef te gebeur of skeefloop, alvorens ons land onherroeplik oor ‘n afgrond tuimel in totale anargie en wetteloosheid in.

Kliek hier om die volledige inleiding af te laai.PERSVERKLARING

‘n Oproep vir alle gelowiges en gemeentes om te bid en te vas vir Suid Afrika!
Moreletapark Gemeente glo Suid-Afrika staan op ‘n “Tipping Point” en voor geweldige uitdagings en keerpunte wat ‘n definitiewe uitwerking op geestelike, morele, fisiese en politiese vlak van ons sameweling kan hê.
Ons glo dat God volgens 2 Kronieke 7:14 vir ons land en sy mense uitkoms kan gee. Daarom roep ons alle gelowiges op om deel te neem aan die gebedsinisiatief vanaf 22 Julie 2018 tot 22 Augustus 2018.

Kliek hier om die volledige persverklaring af te laai.

LERINGSMATERIAAL

2 KRONIEKE 7:13-15

“(13) As Ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as Ek pes onder my volk stuur, (14) en my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. (15) Nou sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek.”

LERINGSMATERIAAL LESSE
Kliek hier om die LESSE te sien.

GEBED - korporatief / kerk

DIE GROEP OF GEMEENTE GEBED BYEENKOMS

DEEL 1 – Inleidend
Daar is iets besonders aan gesamentlike gebed. In die geestelike realm dra dit baie meer krag as 10 mense moeite doen om saam te kom om te bid, as wat dieselfde 10 elkeen afsonderlik by sy eie huis sit en bid.
Kliek hier om die dokument af te laai.

DEEL 2 – Hoe om ‘n gebed groep / byeenkoms te begin
Praktiese riglyne/voorstelle om ‘n gebed groep / byeenkoms by jou gemeente, huisgroep of vriendekring te begin.
Kliek hier om die dokument af te laai.

DEEL 3 – Hoe om ‘n byeenkoms te lei
Praktiese riglyne/voorstelle vir die inrig van ‘n uur lange gebedsbyeenkoms.
Kliek hier om die dokument af te laai.

GEBED - individueel

HOE OM TE VAS EN TE BID
Vir baie Christene is dit vandag iets vreemds om te vas en te bid. Maar dit is nie vreemd aan die Ou of Nuwe Testament nie. Dit was ook nie iets vreemds in die vroeë Christelike kerk nie en ook nie in die tyd van die Hervorming en die eeue daarna nie.

Vir riglyne en wenke oor hoe om te vas en te bid, kliek hier om die dokument af te laai.

Onderwerpe vir Gebed

Onderwerpe vir gebed – 14 JANUARIE 2019
Gebed punte is gerangskik dag vir dag sodat jy elke dag van die week oor ‘n verkillende onderwerp kan bid. Ons bid in essensie vir dieselfde sake, die klem verskil soos die Here dit op ons harte lê. Ons volg die voorbeeld wat die Here self vir ons gee in die gelykenis van die onregverdige regter – God nooi ons uit om aanhoudend oor dieselfde sake te bid en nie moeg of moedeloos te word nie.

Sommige sake is egter van sulke kardinale belang dat ons elke dag daarvoor intree. Hierdie jaar voel ons gelei om daagliks in te tree vir die algemene verkiesing wat in April/Mei gaan plaasvind.

Kliek hier om die volledige dokument af te laai.

Nuusbriewe

23 Januarie 2019 NUUSBRIEF
Daaglikse gebed punte en onderwerpe van land belang is te vinde in die afdeling: Onderwerpe vir gebed. Ons het gelei gevoel om tot en met die verkiesing, elke dag spesifiek daarvoor te bid. Die Here kan magtig werk deur ‘n nasionale verkiesing, Hy het dit in 1994 gedoen in antwoord op landwye gebed, en ons weet Hy sal dit weer in 2019 doen, indien ons die voorwaarde nakom en 2019 se verkiesing deurdrenk met gebed!

Kliek hier om hierdie week se nuusbrief af te laai.