Tipping Point – Afrikaans

INLEIDING - Tipping Point inisiatief

INLEIDEND: WAAROM NOG ‘N GEBED INISIATIEF?

Ons by die MPG (MoreletaPark Gemeente) se gebedsbediening ervaar die laaste tyd toenemend ‘n dringendheid, wat ons glo van die Here af is, om ‘n tydperk van vas en gebed uit te roep waarin daar so wyd soos moontlik oor ons land vir verskeie dringende sake gebid word.

Ons glo ons land het ‘n “tipping point” of te wel ‘n keerpunt bereik, geestelik, ekonomies, moreel sowel as polities. Ons is nou op die plek waar daar baie min verder hoef te gebeur of skeefloop, alvorens ons land onherroeplik oor ‘n afgrond tuimel in totale anargie en wetteloosheid in.

Kliek hier om die volledige inleiding af te laai.PERSVERKLARING

‘n Oproep vir alle gelowiges en gemeentes om te bid en te vas vir Suid Afrika!
Moreletapark Gemeente glo Suid-Afrika staan op ‘n “Tipping Point” en voor geweldige uitdagings en keerpunte wat ‘n definitiewe uitwerking op geestelike, morele, fisiese en politiese vlak van ons sameweling kan hê.
Ons glo dat God volgens 2 Kronieke 7:14 vir ons land en sy mense uitkoms kan gee. Daarom roep ons alle gelowiges op om deel te neem aan die gebedsinisiatief vanaf 22 Julie 2018 tot 22 Augustus 2018.

Kliek hier om die volledige persverklaring af te laai.

LERINGSMATERIAAL

2 KRONIEKE 7:13-15

“(13) As Ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as Ek pes onder my volk stuur, (14) en my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. (15) Nou sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek.”

Les 1:
God praat met Sy kinders juis deur moeilike en swaar tye toe te laat.
Kliek hier om die volledige LES 1 af te laai.

Les 2:
As (wanneer) — en (indien).
Kliek hier om die volledige LES 2 af te laai.

Les 3:
Hoe behoort ons as Christene te reageer op die land wye nood situasie.
Kliek hier om die volledige LES 3 af te laai.

Les 4:
Die Christen draai / bekeer van sy bose weë.
Kliek hier om die volledige LES 4 af te laai.

Les 5:
Die Christen draai / bekeer van sy bose weë
Kliek hier om die volledige LES 5 af te laai.

Les 6:
Sondes van God se volk (oor wie Sy naam uitgeroep is)
Kliek hier om die volledige LES 6 af te laai.

Les 7:
Sondes van ’n korporatiewe aard. Sondes van die Kerk in Suid-Afrika.
Kliek hier om die volledige LES 7 af te laai.

Les 8:
Sondes van die kerk in Suid-Afrika. God se oorspronklike opdrag aan die kerk.
Kliek hier om die volledige LES 8 af te laai.

GEBED - korporatief / kerk

DIE GROEP OF GEMEENTE GEBED BYEENKOMS

DEEL 1 – Inleidend
Daar is iets besonders aan gesamentlike gebed. In die geestelike realm dra dit baie meer krag as 10 mense moeite doen om saam te kom om te bid, as wat dieselfde 10 elkeen afsonderlik by sy eie huis sit en bid.
Kliek hier om die dokument af te laai.

DEEL 2 – Hoe om ‘n gebed groep / byeenkoms te begin
Praktiese riglyne/voorstelle om ‘n gebed groep / byeenkoms by jou gemeente, huisgroep of vriendekring te begin.
Kliek hier om die dokument af te laai.

DEEL 3 – Hoe om ‘n byeenkoms te lei
Praktiese riglyne/voorstelle vir die inrig van ‘n uur lange gebedsbyeenkoms.
Kliek hier om die dokument af te laai.

GEBED - individueel

HOE OM TE VAS EN TE BID
Vir baie Christene is dit vandag iets vreemds om te vas en te bid. Maar dit is nie vreemd aan die Ou of Nuwe Testament nie. Dit was ook nie iets vreemds in die vroeë Christelike kerk nie en ook nie in die tyd van die Hervorming en die eeue daarna nie.

Vir riglyne en wenke oor hoe om te vas en te bid, kliek hier om die dokument af te laai.

Onderwerpe vir Gebed

Onderwerpe vir gebed – 17 SEPTEMBER 2018
Dankie dat jy steeds saambid. Hiermee ons gebed punte vir tydperk vanaf 17/09/2018. Ons dateer die gebed punte op +/- 2 weekliks, soos die Here ons lei.

Die punte is gerangskik dag vir dag sodat jy elke dag oor ‘n verkillende onderwerp kan bid. Ons bid in essensie vir dieselfde sake, die klem verskil soos die Here dit op ons hart lê.

Kliek hier om die volledige dokument af te laai.

Nuusbriewe

17 September 2018 NUUSBRIEF
Dankie, dat jy bly saambid vir ons “Tipping point” gebed punte.

‘n Woord van bemoediging / aanmoediging: Moet asseblief nie moedeloos raak as daar op die oog af geen antwoorde op gebed kom nie, of geen noemenswaardige veranderinge in ons land nie. Die Here sal antwoord, maar altyd in Sy tyd, ons kan Hom nie aanjaag nie.

Kliek hier om hierdie week se nuusbrief af te laai.