Tipping Point – Afrikaans

INLEIDING - Tipping Point inisiatief

INLEIDEND: WAAROM NOG ‘N GEBED INISIATIEF?

Ons by die MPG (MoreletaPark Gemeente) se gebedsbediening ervaar die laaste tyd toenemend ‘n dringendheid, wat ons glo van die Here af is, om ‘n tydperk van vas en gebed uit te roep waarin daar so wyd soos moontlik oor ons land vir verskeie dringende sake gebid word.

Ons glo ons land het ‘n “tipping point” of te wel ‘n keerpunt bereik, geestelik, ekonomies, moreel sowel as polities. Ons is nou op die plek waar daar baie min verder hoef te gebeur of skeefloop, alvorens ons land onherroeplik oor ‘n afgrond tuimel in totale anargie en wetteloosheid in.

Kliek hier om die volledige inleiding af te laai.PERSVERKLARING

‘n Oproep vir alle gelowiges en gemeentes om te bid en te vas vir Suid Afrika!
Moreletapark Gemeente glo Suid-Afrika staan op ‘n “Tipping Point” en voor geweldige uitdagings en keerpunte wat ‘n definitiewe uitwerking op geestelike, morele, fisiese en politiese vlak van ons sameweling kan hê.
Ons glo dat God volgens 2 Kronieke 7:14 vir ons land en sy mense uitkoms kan gee. Daarom roep ons alle gelowiges op om deel te neem aan die gebedsinisiatief vanaf 22 Julie 2018 tot 22 Augustus 2018.

Kliek hier om die volledige persverklaring af te laai.

LERINGSMATERIAAL

2 KRONIEKE 7:13-15

“(13) As Ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as Ek pes onder my volk stuur, (14) en my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. (15) Nou sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek.”

LERINGSMATERIAAL LESSE
Kliek hier om die LESSE te sien.

GEBED IN KLEINGROEPE – LESSE

Ons begin ‘n reels vir omgee / klein groepe om te probeer help en lei met die inrig van gebedstye tydens omgee grope byeenkomste. Ons vertrou die Here sal gebed in kleingroepe landwyd seën. Voel vry om die materiaal deur te werk week vir week tydens julle groepie byeenkomste.

Die reeks lesse word deur die gebed bediening opgestel, om omgee groepe te help en begelei om hulle gebed tyd tydens die weekliks byeenkoms so effektief moontlik in te rig en te spandeer. Ons vertrou dit sal van hulp en seën wees.

KLEINGROEP GEBEDSLESSE
Kliek hier om die KLEINGROEPLESSE te sien.

GEBED - korporatief / kerk

DIE GROEP OF GEMEENTE GEBED BYEENKOMS

DEEL 1 – Inleidend
Daar is iets besonders aan gesamentlike gebed. In die geestelike realm dra dit baie meer krag as 10 mense moeite doen om saam te kom om te bid, as wat dieselfde 10 elkeen afsonderlik by sy eie huis sit en bid.
Kliek hier om die dokument af te laai.

DEEL 2 – Hoe om ‘n gebed groep / byeenkoms te begin
Praktiese riglyne/voorstelle om ‘n gebed groep / byeenkoms by jou gemeente, huisgroep of vriendekring te begin.
Kliek hier om die dokument af te laai.

DEEL 3 – Hoe om ‘n byeenkoms te lei
Praktiese riglyne/voorstelle vir die inrig van ‘n uur lange gebedsbyeenkoms.
Kliek hier om die dokument af te laai.

GEBED - individueel

HOE OM TE VAS EN TE BID
Vir baie Christene is dit vandag iets vreemds om te vas en te bid. Maar dit is nie vreemd aan die Ou of Nuwe Testament nie. Dit was ook nie iets vreemds in die vroeë Christelike kerk nie en ook nie in die tyd van die Hervorming en die eeue daarna nie.

Vir riglyne en wenke oor hoe om te vas en te bid, kliek hier om die dokument af te laai.

Onderwerpe vir Gebed

Onderwerpe vir gebed – 15 APRIL 2019
Gebed punte is gerangskik dag vir dag sodat jy elke dag van die week oor ‘n verkillende onderwerp kan bid. Ons bid in essensie vir dieselfde sake, die klem verskil soos die Here dit op ons harte lê.

Sommige sake is egter van sulke kardinale belang dat ons elke dag daarvoor intree. Vir die volgende maand of twee vra ons voortdurende daaglikse voorbidding vir die 8 Mei verkiesing, vir die droogte, asook vir Eskom en die land se krag toevoer.

Kliek hier om die volledige dokument af te laai.

Nuusbriewe

15 APRIL 2019 NUUSBRIEF
Die verkiesing kom nou al hoe nader. Die Here nooi ons as Sy kinders uit om Hom voorturend aan Sy beloftes te herinner. Daar staan in 2 Kronieke 7:14 die volgende – “Ek sal hoor, julle sondes vergeef en julle land genees”.

Kliek hier om hierdie week se nuusbrief af te laai.