MoreletaKerk_header_logo

Wat kan ek gee?

Finansiële bydraes

Jou tyd finansiële bydraes en gawes maak ‘n verskil

Payfast By Network_dark

Jy kan die volgende metodes gebruik:

Debietordervorm

Volunteer

Gebruik jou gawes en talente en kom bedien saam.
012 997 8000 | info@moreleta.co.za

Skenkings

Bring gerus klere, meubels, kombuisware, komberse, linne ens (in bruikbare toestand). 012 997 8000 | dirk@moreleta.co.za

Bankbesonderhede

Rekeningnaam: Moreleta Kerk
Tak: 63 20 05 ABSA Woodlands
Rekeningnr: 3490 143 547 – Tjekrekening

Algemene verwysings:
Dankoffer: 1000/101
Geloofsoffer (Sending): 1000/200
CGD (Gemeenskap): 2000/112
Skulddelging: 1000/500
Pure Hope Kids: 2520/101