VERSORGING

~ Pilare
Op geestelike en emosionele vlak bied ons spesialisdienste aan ons gemeentelede en gemeenskap.

ONDERSTEUNINGSGROEPE

 • Substans-afhanklikheid
 • Pleegsorg
 • Werkloosheid/Skatkis
 • Depressie Groepsterapie

ONS "WHOLENESS CENTRE"

Terapeutiese dienste en ondersteuning tov verhoudingsprobleme deur opgeleide beraders:

 • Individue
 • Gesinne
 • Huweliksberading
 • Egskeidingsberading
 • Trauma-ontlonting
 • Tienerswangerskappe
 • Spelterapie
 • Rouberaad

Maatskaplike dienslewering aan elke individu, gesin of gemeenskap wat spreek van God se liefde in aksie. Ons bied die volgende aan :

Statutêre Dienste (Hofwerk):

 • Kinderhofondersoeke (Wet 38 van 2005 )
 • Veiligheidsouerkeurings
 • Pleegouerkeurings

Maatskaplike Hulp en Materiële Noodleniging: 
Alimentasie ondersoeke

Meer oor ons

Ds. Ian Dubery
Ian is as leraar van Moreletapark, die geestelike leier by Versorgingsfokus wat deel vorm van die wholeness sentrum. Hy is geregistreer by SAAP (CPSC) as Spesialis berader en Supervisor.

Rita Malan
Rita is ‘n opvoedkundige sielkundige en spesialiseer in tieners. Sy het ook ‘n Meestersgraad in Opvoedkunde. Rita is akademiese hoof van Mesites Christen Akademie en gee ook trauma opleiding by Abba Care.

Dr. Helga Steyn
Helga Steyn, BA,BHons,MDiac,PHD. Sy het n Meestergraad in Spelterapie behaal by UNISA, asook n doktersgraad (PhD) in Sielkunde (Universiteit van Noord-Wes). Helga is n geregistreerde berader en spesialiseer in berading aan getraumatiseerde kinders asook ouerleiding aan hulle ouers.

Katrien Ferreira
Katrien is al van 2004 betrokke by die Moreleta wholeness sentrum. Sy het gekwalifiseer as berader by Mesites Christen Akademie asook verdere studies deur Aserac en Ellel Ministries voltooi. Haar passie is om mense te begelei na genesing op siels en geestelike vlak wat sukkel met die effek van mishandeling, rousmart, depressie, angs, trauma en huweliksprobleme.

Louise Ehlers
Louise Ehlers is ‘n geregistreerde Maatskaplike Werker (SAASWIPP; SACSSP; BHCF). Sy het aan die Universiteit van Potchefstroom gegradueer met beide haar BA- en MA- grade (cum laude). Sy het meer as 24 jaar ervaring in ‘n verskeidenheid van instellings en met ‘n verskeidenheid van kliënte. Sy spesialiseer die afgelope 7 jaar in voorhuwelikse- en huweliksterapie, hersaamgestelde gesinne, mishandelde vroue en trauma.

Maatskaplike werkers:
 • Ilana Boshoff - 012 997 8091
 • Carla Labuschagne - 012 997 8053

PILARE

Ander:

JEUG

 


 

Lees Meer

GROEPE

 


 

Lees Meer

KURSUSSE

 


 

Lees Meer

GEBED

 


 

Lees Meer

UITREIKE & SENDING

 


 

Lees Meer