Vorms

Hier kan jy al die offisiële vorms bekom wat jy dalk nodig mag hê in die gemeente.

Laai die nodige vorm af

Die vorms is in PDF formaat.
Vorm vir nuwe asook huidige lidmate. Maak asb. seker ons het jou nuutste inligting
Aansoekvorm - Aflegging van geloofsbelydenis
Aansoekvorm - Aansoek om Huweliksbevestiging
Kerkbydrae / Tiende
Skryf jou baba in vir doopgeleentheid
Inskakeling by 'n Kleingroep
Duifies Kleuterskool Inksrywingsvorm