Bestuur

Ons bestuurspan.

Pieter Breytenbach

Bedryfshoof

Lizl Strauss

Menslike Hulpbronne

Annemarie Louw

Hulpbronne (finansies en fasiliteite)

Lynette Bergh

Spanleier Bedryf (Admin, Beleid en Kontrakte)

Victor Cloete

M-Connect en Shining Light

Ian Dubery

Versorging (CMR en Wholeness Centre)

René Rossouw

Dissipelskap en Evangelisasie

Felicia Lategan

Kommunikasie & Media

Ilana Boshoff

Spanleier Wholeness Centre

Johan Kelber

Bedieningsleier Musiek & Kunste (ook deel van leraarsspan)