Bestuur

Ons bestuurspan.

Pieter Breytenbach

Bedryfshoof

Lizl Strauss

Menslike Hulpbronne

Annemarie Louw

Hulpbronne (finansies en fasiliteite)

Lynette Bergh

Bedryf (Bedryf (Admin, Beleid en Kontrakte)

Victor Cloete

M-Connect en Shining Light

Ian Dubery

Versorging (CMR en Wholeness Centre)

Carol Niezen

Gasvryheid en Gemeenskap

Felicia Lategan

Kommunikasie & Media