DISSIPELSKAP EN EVANGELISASIE

Beleef Jesus se hart. Leef Jesus se liefde. Deel Jesus se lewe.

LEEF EN DEEL JESUS

Ons is oortuig dat dit ons roeping is om die Evangelie van Jesus Christus se genade en verlossing aan alle mense te verkondig en dissipels te maak (Matt 28:19-20, Hand 1:8, Mark 2:17). Ons bied opleiding en toerusting aan om hierdie roeping uit te leef in ons lewe van elke dag.

LEEF JESUS

‘n Saamreis waarin ons algaande leer om ons eie persoonlike leefwêrelde, deur die bril van Jesus te bekyk en te benader in die normale gang van elke dag. Dis eenvoudig en prakties en breek deur die vrese en vals persepsies oor geestelik begrippe soos evangelisasie, dissipelskap, getuienis.

DEEL JESUS

2.1 DEEL JESUS – EVANGELISASIE
Opleiding in Evangelisasie: Wie is Jesus en waaroor gaan die Goeie Nuus? Basiese EEIII beginsels word geleer en gebruik om die Evangelie met iemand te deel. Deelnemers kry self sekerheid oor hul geloof en kan met vertroue die Boodskap van die Bybel aan ander uitdra. Praktiese ervaring word opgedoen tydens begeleide uitreike.

2.2 DEEL JESUS – DISSIPELMAKER
Hierdie reeks rus die gelowige toe om dissipels (volgelinge van Jesus) te maak. Ons kyk in die Bybel na onderwerpe soos bekering, Die Bybel, gebed, die Heilige Gees, God se wil, oorwinning oor sonde, aanbidding, hoe om te getuig en nog meer. Benodig Deel Jesus opleiding as fondasie.

2.3 DEEL JESUS – VERDEDIG JOU GELOOF
“Apologetiek” verwys na die vermoë om jou geloof verbaal te verdedig. Jy word opgelei om die moeilike vrae/besware teen ons geloof te beantwoord/verdedig, bv. hoe kan ‘n liefdevolle God slegte goed met goeie mense laat gebeur, die evolusieleer, God se oordeel, verskeie dwaallerings, verskillende godsdienste, profesieë oor Israel, ens. Hierna sal jy ook met vrymoedigheid as uitreik-leier kan optree. Benodig Deel Jesus opleiding as fondasie.

KONTAK