Eredienste

Tyd en plek van eredienste by ons gemeente.

M@9 - Sondae 08:00 & 10:00

08:00 & 10:00 erediens in die ouditorium.
A.g.v. Covid-19 word slegs 250 persone per erediens toegelaat – bespreek jou plek: 08:00 | 10:00

REVOLUSIE JEUGDIENS - Sondae 17:00 & 18:30

In die laatmiddag vir die jonger generasie. 17:00 vir Gr. 8-12 en 18:30 vir studente en jongwerkendes.

SHINING LIGHT - Sundays 10:30

Hierdie is die Afrikatale diens in die Mini-oudit. Laat weet gerus jou kollegas, werkers en vriende!

M-CONNECT - Sundays 08:30

‘n Engelse diens vir die wyer gemeenskap. Almal welkom! Word in die mini-ouditorium aangebied samelopend met die Afrikaanse diens in die hoof ouditorium.

PREEKROOSTER - OKTOBER 2020

eredienste 08:00 & 10:00 in hoof-ouditorium. Aanlyn 09:30 Moreleta Live

4 OKTOBER

09:00 INRYDIENS / 09:30 M@9
Tema: Bybelse oorlewingsgids

Dirkie van der Spuy

17:30 Bybelskool
Prof Jan van der Watt

19:00 Revolusie Jeugdiens
PC Pretorius

11 OKTOBER

09:00 INRYDIENS / 09:30 M@9
Tema: Bybelse oorlewingsgids

Wilem Badenhorst

17:30 Bybelskool
Prof Jan van der Watt

19:00 Revolusie Jeugdiens
PC Pretorius

18 OKTOBER

08:00 & 10:00 M@9
Tema: Loof Hom…Vir wie Hy is

Pieter Badenhorst

17:30 Bybelskool
Prof Jan van der Watt

17:00 & 18:30 Revolusie Jeugdiens
PC Pretorius

25 OKTOBER

08:00 & 10:00 M@9
Tema: Loof Hom…Vir wie Hy is

PC Pretorius

17:30 Bybelskool
Prof Jan van der Watt

17:00 & 18:30 Revolusie Jeugdiens
PC Pretorius

PREEKREEKSE

LOOF HOM...

Oktober/November Preekreeks

Bybelse oorlewingsgids

September Preekreeks

'n Kerk na God se Hart

Augustus Preekreeks