012 997 8000

MoreletaKerk_header_logo

Eredienste

Oggenddiens: 09:00 | Aanddiens: 17:00
in die hoof-oudit

Ons eredienste is ongeveer 60 minute lank en sluit lofprysing, aanbidding en onderrig in.

Preekrooster - Januarie 2023

1 Januarie

Oggend: 09:00
Nuwejaarsdiens
Dolf Kruger

Aand: Geen erediens

8 Januarie

Oggend: 09:00
Tema: Waarop fokus jy in 2023?
Pieter Badenhorst

Aand: Geen erediens

15 Januarie

Oggend 09:00 & aand 17:00
Tema: Meer water…
Willem Badenhorst

22 Januarie

Oggend 09:00 & aand 17:00
Tema: Meer bome…
Teodor van der Spuy

29 Januarie

Oggend 09:00 & aand 17:00
Tema: Meer vrug…
Willem Badenhorst

Luister na ons boodskappe