Gebedstudie – Tipping Point

INLEIDEND: WAAROM NOG ‘N GEBED INISIATIEF?

Ons by die MPG (MoreletaPark Gemeente) se gebedsbediening ervaar die laaste tyd toenemend ‘n dringendheid, wat ons glo van die Here af is, om ‘n tydperk van vas en gebed uit te roep waarin daar so wyd soos moontlik oor ons land vir verskeie dringende sake gebid word.

Ons glo ons land het ‘n “tipping point” of te wel ‘n keerpunt bereik, geestelik, ekonomies, moreel sowel as polities. Ons is nou op die plek waar daar baie min verder hoef te gebeur of skeefloop, alvorens ons land onherroeplik oor ‘n afgrond tuimel in totale anargie en wetteloosheid in.

Kliek hier om die volledige inleiding af te laai.

GEBED - korporatief / kerk

DIE GROEP OF GEMEENTE GEBED BYEENKOMS

DEEL 1 – Inleidend
Daar is iets besonders aan gesamentlike gebed. In die geestelike realm dra dit baie meer krag as 10 mense moeite doen om saam te kom om te bid, as wat dieselfde 10 elkeen afsonderlik by sy eie huis sit en bid.
Kliek hier om die dokument af te laai.

DEEL 2 – Hoe om ‘n gebed groep / byeenkoms te begin
Praktiese riglyne/voorstelle om ‘n gebed groep / byeenkoms by jou gemeente, huisgroep of vriendekring te begin.
Kliek hier om die dokument af te laai.

DEEL 3 – Hoe om ‘n byeenkoms te lei
Praktiese riglyne/voorstelle vir die inrig van ‘n uur lange gebedsbyeenkoms.
Kliek hier om die dokument af te laai.

GEBED - individueel

HOE OM TE VAS EN TE BID
Vir baie Christene is dit vandag iets vreemds om te vas en te bid. Maar dit is nie vreemd aan die Ou of Nuwe Testament nie. Dit was ook nie iets vreemds in die vroeë Christelike kerk nie en ook nie in die tyd van die Hervorming en die eeue daarna nie.

Vir riglyne en wenke oor hoe om te vas en te bid, kliek hier om die dokument af te laai.