KURSUSSE

Leer en weet meer! Ons begelei jou op jou groeipad.

Doopprogram

Kontak:

012 997 8000
doop@moreleta.co.za

Huweliks- voorbereiding

Kontak:

012 997 8000
info@moreleta.co.za

Deel Jesus

Aanlyn Kursus:
1. Goeie Nuus (Evangelisasie):
Begin 17 Aug @ 18:30 – Een maal per week (7 weke)
2. Volgeling (Dissipelmaker):
Begin 18 Aug @ 18:30 – Een maal per week (11 weke)
3. Moeilike Geloofsvrae (Apologetiek):
Begin 20 Aug @ 18:30 – Een maal per week (11 weke)

Koste: R50 p.p. vir handleiding

Registreer voor 10 AUG by deeljesus@moreleta.co.za