Vertel jou storie

Vertel hoe God jou verander/gehelp het in moeilike tye

Vertel jou storie (met jou naam of anoniem) volgens die onderstaande riglyne:
1. Jou lewe voor God iets gedoen het
2. Wat God gedoen het
3. Jou lewe nadat God iets gedoen het

Onthou dat jou storie vertel word om aan God die glorie en eer te gee vir wat Hy gedoen het, so spesifieke persone en name van mense is nie nodig nie.


Tell your story (with your name or anonymous) according to the guidelines below
1. Your life before God intervened
2. What God did
3. Your life after God intervened

Keep in mind that your story is ultimately about giving God glory for what He has done, so specific names of people are not necessary.


* U verhaal sal vertroulik gehou word, maar ons kan u kontak om versoek om u verhaal later te deel.

* Your story will be kept confidential, but we may contact you to request sharing your story at a later date.