UITREIK EN SENDING

Maak ‘n verskil saam met ons, deur raakleef dade!

UITREIKE

Uitreike is hoe ons direk op grondvlak by verlore mense betrokke raak. Verskeie uitreike word deur die jaar gereel, saam met ons vennote in die omstreke van Pretoria, die Boere van die Noord-Kaap, of kruis-kultureel in ‘n buurland soos Mosambiek. Verder in die wêreld werk ons saam met ons sendelinge waar jy kruis-godsdienstig en kultureel ‘n verskil kan maak. Stel jy belang om op ‘n uitreik te gaan, kontak vir Maresa Maree

OORSESE UITREIKE

JORDANIE
Kuier en doen handewerk saam met Siriese en Irakese inwoners. Vertel en speel Bybelstories en doen pretaktiwiteite saam met kleiner vlugtelingkinders. Help die Jordaniese kerk met praktiese werk soos verf.

MOSAMBIEK
Uitreik na Mosambiek waar ons die mense bedien met konferensies, speel met die kinders en help met boerderye en bouwerk.

BOTSWANA
Uitreik na Botswana waar jy deel neem aan 24-uur-gebedswag,  help die plaaslike inwoners met opheffingsprojekte, luister na sendingstories en kamp onder die mooiste sterrehemel.

PLAASLIKE UITREIKE

PENDULA
Hier help ons kinders van Pure Hope skool om hul “pendula-geld” (wat deur herwinning verdien word) te spandeer by “pop-upwinkels”wat uit verskillende geskenkte items bestaan. 

GEMEENTE UITREIK
Leef wat jy glo deur uit te reik na verskillende gemeenskappe en wys Jesus se liefde deur dade.

SENDING

Matteus 28:19 roep die Kerk tot evangelisasie en dissipelskap tot aan die eindes van die aarde. Ons is getrou in hierdie roeping!

“Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” Mat 28:19-20

SENDELINGE

Daar is tans 51 sendelinge wat aan Moreletapark Gemeente verbonde is waarvan 33 huishoudings finansiële ondersteuning ontvang. Verder het ons ook sewe sendelinge wat onafhanklik werk. Ses sendelinge is burgers van ‘n ander land. Ons werk in die Midde-Ooste, Verre-Ooste, Europa en in Afrika – ons fokus op die mins-geëvangeliseerde volksgroepe.

Baie van ons sendelinge is by leierskapopleiding en ontwikkeling betrokke om plaaslike gelowiges toe te rus om hulle eie mense te bereik en die impak van die evangelie te verwyd en dissipelskap te bewerkstellig. Ons beweeg ook al hoe meer na digitale evangelisasie en dis nou oop vir elke gelowige kind van God om iemand dmv sosiale media in die buiteland te bereik. Die uitbreiding van die Koninkryk bly altyd die top prioriteit.

STUURDERS EN VOORBIDDERS

Geen sendeling kan op sy eie gaan nie, maar het ‘n span stuurders en voorbidders nodig om suksesvol te wees. Die Geloofsoffer is juis geskep vir gemeentelede wat nie kan gaan nie, maar wel ‘n spesifieke bydrae wil lewer vir sending in die Moreletapark Gemeente rekening. Gemeentelede wat ‘n roeping deel vir ‘n spesifieke land of volksgroep kan vir Rene Rossouw kontak wat hulle in kontak sal bring met ‘n sendeling in die area vir voorbidding.

KONTAK