Wat ons glo

Ons Visie: Jesus, alles in elkeen

Gebed, Dissipelskap, Evangelisasie, Versorging en Groepe is ons fondasie in ons verhouding met God en mense.

Ons glo in die Bybel wat God se Woord is. Ons glo in die werking van die Heilige Gees.
Kom kuier gerus – ons leef jou graag raak!

Wat ons glo

Ons glo dat die Bybel God se Woord is en dat Jesus die beste voorbeeld is om ander mense raak te leef. Ons wil goeie nuus wees en leef. Ons glo in die werking van die Heilige Gees en dat Jesus, alles in elkeen is. Jy is welkom hier!

Moreletapark Gemeente is gegrond op die Bybel as die geïnspireerde, genoegsame en onfeilbare Woord van God en glo dat dit akkuraat is in die beginsels wat dit ons leer. Ons leef ons identiteit in Christus uit in gehoorsaamheid, diensbaarheid en verhoudings deur afhanklike gebed en die leiding van die Heilige Gees. 

Ons is oortuig dat dit ons roeping is om die Evangelie van Jesus Christus se genade en verlossing aan alle mense te verkondig en dissipels te maak (Matt 28:19-20, Hand 1:8, Mark 2:17).

Ons storie

Ons gemeente is gestig in 1985, vanuit ‘n skoolsaal in Constantiapark. Die gemeente het vinnig groei begin toon, ‘n kerkgebou se beplanning het aanvang geneem, en in 1992 is die Rubensteinrylaan gemeentesentrum (die ‘pers’ kerk) ingewy. Dit was en bly ‘n wonderwerkverhaal van genade en voorsiening vanuit God se hand.
 
Teen 2001 het ons gemeente die Rubenstein fasiliteit ontgroei. Na baie gebed en beplanning het die tweede bouprojek aanvang geneem op die koppie, in Woodlands omgewing. Ook hierdie verhaal bly een van verskeie wonderwerke. Ons storie is God se storie, geskryf deur Sy hand alleen. In April 2006 is die Woodlands gemeentesentrum se deure geopen. Ons nooi jou om deel van ons storie te wees!