Wholeness Centre

Op geestelike en emosionele vlak bied ons spesialisdienste aan die publiek en ons gemeenskap. Ons is daar vir jou!

Terapie

Terapeutiese dienste en ondersteuning tov verhoudingsprobleme deur opgeleide beraders:

 • Individue
 • Gesinne
 • Huweliksberading
 • Egskeidingsberading
 • Trauma-ontlonting
 • Tienerswangerskappe
 • Spelterapie
 • Rouberaad

Maatskaplike diens

Maatskaplike dienslewering aan elke individu, gesin of gemeenskap wat spreek van God se liefde in aksie. Ons bied die volgende aan :

Statutêre Dienste (Hofwerk):

 • Kinderhofondersoeke (Wet 38 van 2005 )
 • Veiligheidsouerkeurings
 • Pleegouerkeurings

Maatskaplike Hulp en Materiële Noodleniging: 
Alimentasie ondersoeke

ONDERSTEUNING

 • Substans-afhanklikheid
 • Pleegsorg
 • Werkloosheid/Skatkis
 • Depressie Groepsterapie

Meer oor ons

Ds. Ian Dubery

Ian is as leraar van Moreletapark, die geestelike leier by die Wholeness Sentrum. Hy is geregistreer by SAAP (CPSC) as Spesialis berader en Supervisor.

Ilana Boshoff

Ilana Boshoff is senior maatskaplike werker en is sedert 2008 werksaam by Moreletapark Gemeente waar sy die pos van Bedienings Bestuurder by Versorging beklee.

Sy het aan die Universiteit van Potchefstroom haar BA Maatskaplike Graad behaal en haar Meestersgraad in Spelterapie by die Universiteit van Pretoria.

Carla Labuschagne

Carla Labuschagne is ʼn geregistreerde maatskaplike werker en beklee die pos as Bestuurder Maatskaplike Werke Dienste.

Sy het die graad BA Maatskaplike Werker by die Noordwes Universiteit behaal en haar Meestersgraad in Gesondheidsorg by die Universiteit Pretoria.

Louise Ehlers

Louise Ehlers is ‘n geregistreerde Maatskaplike Werker (SAASWIPP; SACSSP; BHCF). Sy het aan die Universiteit van Potchefstroom gegradueer met beide haar BA- en MA- grade (cum laude). Sy het meer as 24 jaar ervaring in ‘n verskeidenheid van instellings en met ‘n verskeidenheid van kliënte. Sy spesialiseer die afgelope 7 jaar in voorhuwelikse- en huweliksterapie, hersaamgestelde gesinne, mishandelde vroue en trauma.

Rita Malan

Rita is ‘n geregistreerde Opvoedkundige Sielkundige (HPCSA, CPSC) met ‘n meestersgraad in opvoedkunde en in sielkunde. Sy het 16 jaar ervaring en spesialiseer daarin om met tieners en jong volwassenes te werk. Sy is Akademiese Hoof van Mesites Christen Akademie en gee opleiding by Abba Care. Sy tree ook op as CPSC supervisor. Sy is betrokke by die Wholeness sentrum sedert 2006.

Katrien Ferreira

Katrien is al van 2004 betrokke by die Moreleta wholeness sentrum. Sy het gekwalifiseer as berader by Mesites Christen Akademie asook verdere studies deur Aserac en Ellel Ministries voltooi. Haar passie is om mense te begelei na genesing op siels en geestelike vlak wat sukkel met die effek van mishandeling, rousmart, depressie, angs, trauma en huweliksprobleme.

Dr. Helga Steyn

Helga Steyn, BA, BHons, MDiac, PHD. Sy het n Meestergraad in Spelterapie behaal by UNISA, asook n doktersgraad (PhD) in Sielkunde (Universiteit van Noord-Wes). Helga is n geregistreerde berader en spesialiseer in berading aan getraumatiseerde kinders asook ouerleiding aan hulle ouers.

Vaidah Malasha

Vaidah Malasha is a dynamic social worker with a passion for people and their development and also very passionate for the Lord and his Kingdom.

She obtained her Bachelor’s degree in Social Work at the University of Pretoria.

KONTAK

Maatskaplike werkers:
 • Ilana Boshoff - 012 997 8091
 • Carla Labuschagne - 012 997 8053
Ons is ook beskikbaar via die volgende platforms:
 • FaceTime
 • Zoom
 • Skype
 • WhatsApp Video