MoreletaKerk_header_logo

Beste gemeentelede en vriende

September sing ‘n lied van die lente oor Moreleta Kerk! Dit kondig ‘n seisoen van groei en nuwe lewe aan in die natuur maar ook hier in die gemeente. Ons gebruik Plant & Pledge om tweeledig Moreleta Kerk te dien. Dit gee eerstens lidmate die geleentheid om hulleself opnuut te verbind met Moreleta Kerk spesifiek deur hulle finansiële bydraes en tweedens gee dit ons die geleentheid om projekte van groei met die gemeente te deel.

‘n Seisoen van groei behoort gepaard te gaan met stories van groei binne die gemeente. Vanaf Oktober verlede jaar tot en met nou het Moreleta Kerk meer as 400 nuwe lidmate verwelkom om huis te beleef hier langs die stroom van die lewe. Vir die eerste keer in ‘n baie lang tyd is daar meer mense wat deel geword het van die gemeente teenoor mense wat die gemeente verlaat het. God is besig om Sy kerk te bou!

Die wortels van die boom is wat die Here vir ons wys hier op kampus moet gebeur. Die grootste finansiële dryf in 2023 is om die LED-skerm projek af te handel. Ons wil jou met groot ywer en vrymoedigheid vra om ‘n bydrae tot ons nuwe skerms te maak. Die Moreleta kampus en veral ons ouditorium is nie net ‘n Super gebou vir ons Super Sondae nie, maar ook ‘n gesogde aanbiddingsentrum vir groot geestelike gebeurtenisse in ‘n groot verskeidenheid van uitdrukkings. Vir elke gebeurtenis word ons tans forseer om ten duurste skerms in te huur terwyl ons eerder daardie geld kon kanaliseer na die gemeente se projekte toe. Jou Sondag belewenis asook die moontlikheid van eksterne gebeurtenisse maak hierdie projek nou krities belangrik. 

‘n Uitbeelding van die tuin van Eden! Waar die stroom van die Gees vloei sal daar lewe wees. Daarom wil ons ‘n doopspasie inrig waar ons nuwe lidmate met Jesus kan verbind en bevestig. Ons wil sigbaar bome plant in die visie van Esegïel 47. Ons wil spasies skep waar jy geestelike verdieping en God se bewusheid kan beleef en ervaar hier op ons kampus. Dankie vir die ruimhartige skenkings van bome deur ons kringe bediening om hierdie droom te bewaarheid. 

Die bome moet vrug dra! Ons het geen twyfel dat ‘n boom geken sal wees aan die vrug wat dit dra nie. In hierdie seisoen druk die Here nuwe bedieningsgeleenthede sterk op ons hart. 

Dit is nou amptelik dat ons ‘n nuwe bediening wat hopelik in ‘n kerk kan ontwikkel gaan neersit binne die Afriforum Teater in Menlopark. Hier is ‘n magdom Afrikaanse studente en jong volwassenes wat nog nie ‘n ontmoeting met God deur Sy Gees gehad het nie. Wanneer die verbeelding van kerkplanting wakker word in jou hart duik splinternuwe geleenthede oral op waar ons kerke uiteindelik kan plant in Gauteng en sover as die Kaap. Wat as Moreleta Kerk gesien kan word as ‘n moedergemeente wat klomp nuwe kerke kan plant? Hou hierdie spasie dop. 

In die jaar wat kom wil ons ons die aanlyn- bedieing groei en ontwikkel weg van net die stroom van ‘n erediens na ‘n volwaardige kerkbelewenis vir mense van reg oor die wêreld. Ons noem dit Moreleta Stroom en dit word gesien as ‘n volwaardige bediening. 

Snoei bring uiteindelik die groei. Ten slotte weet ons dat die nuwe Moreleta Kerk uiteindelik ‘n splinternuwe bedieningsmodel gaan moet omhels. Een wat in berekening bring wat ons missionale roeping na buite behels, een wat ons huidige lidmaatgetalle eerlik dien en een wat kan munt slaan uit die geboue en die geskenk wat ons kan wees vir die groter samelewing. Bid saam met ons vir groot wysheid in die verband. 

Is jy geplant by Moreleta Kerk? Kom saam en dra finansiëel by tot die droom van hierdie kampus deur ‘n debietorder te teken, deur ‘n eenmalige bedrag by te dra spesifiek vir ons projekte of oorweeg dit om jou maandelikse bydrae te verhoog. Kom dra vrug saam met ons langs die stroom van die lewe. 

Dankie dat jy jouself by ons gaan plant! Ons sien jou 10 & 17 September vir Plant & Pledge 2023!